PRODUKTER

Tillbehör

Aluminiumprofil Ljuslist - Utanpåliggande
Ändluggar - Tätning för kontakter till Decklights

Plastpluggar för tätning av sista kontakten vid utbyggnationer av våra decklights

WEBBSHOP

Avskärmare - Keps till markspjut
Elkabel - Ljuslist till Ljuslist
Elkabel - Ljuslist till Trafo
Förlängningskablar
Grenkabel - Stenbelysning Rupes
Nylonväska - Mässbelysning Boost och Flex
T-Kors - Kopplingskontakt
Vinkelbeslag till Aluminiumprofil
Aluminiumprofil Ljuslist - Infälld